سفارش تبلیغ
صبا ویژن
بهترینِ برادران، کسی است که دوستی اش در راه خدا باشد . [امام علی علیه السلام]
رفسنجان 160
l

http://shop.p30day.com/علی ::: دوشنبه 91/8/22::: ساعت 1:13 عصر

 

برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید


برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید

برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید


برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید


برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید


برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید


برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید


برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید


برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید


برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید


برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید


برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید


برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید


برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید


برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید


برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید


برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید


برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید


برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید


برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید


برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید


برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید


برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید


برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید


برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید


برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید


برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید


برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید


برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید


برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید


برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید


برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید


برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید


برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید


برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید


برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید


برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید


برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید


برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید


برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید.
علی ::: پنج شنبه 90/2/22::: ساعت 9:0 عصر

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.orgActive blindspot detection
در قسمت پشت ماشین با کمک سنسور، موقعیت ترافیکی را کنترل و با اخطار مثلث روی آینه بیرونی
و لرزش خفیف فرمان، راننده را از نزدیک شدن ماشین از عقب آگاه می سازد.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.orgActive Cruise Control with Stop & Go function
پس از تنظیم سرعت دلخواه، سرعت ماشین را با خودروی جلویی هماهنگ می کند
و در موقعیت های تصادف هشدار میدهد.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
Adaptive Headlights
جهت چراغ ها را با پیچ جاده هماهنگ می کند تا نور چراغ در جاده بماند. ضمنا نور را با سرعت هماهنگ کرده تا
مثلا هنگام رانندگی در شهر، مانع آزار راننده های روبرویی شده و روشنایی تمرکز بیشتری به روبرو داشته باشد
و هنگام رانندگی با سرعت بالا از نور لامپ زنون کمک می گیرد.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net
BMW Night Vision with pedestrian detection
اشیا تا فاصله 300 متری با کمک این سیستم که از دوربین مادون قرمز استفاده می کند، قابل شناسایی هستند.
بی ام و اولین خودرو دنیاست که قابلیت تشخیص انسان را دارد و هنگام نزدیک شدن به عابرین پیاده چراغ هشدار
اضافی زرد رنگ را در شیشه جلو نمایش می دهد.

گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.orgHead-Up Display
نمایش اطلاعات مهمی مانند سرعت، جهت حرکت و هشدار ها در شیشه جلو و مستقیما در دید راننده که توسط
این پروژکتور انجام می شود و تصویر مجازی دو متر دورتر در انتهای کاپوت دیده میشود تا حواس راننده را پرت نکند.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
BMW narrow pass assistant system
اخطار زمان حرکت در جای کم برای جلوگیری از تصادفات هنگامی که در کوچه های تنگ حرکت می کنید یا
از بین دو ماشین رد می شوید. این سیستم از یک اسکنر لیزری برای اندازه گیری فضای روبرو و 4 سنسور
مافوق صوت برای شناسایی موانع در اطراف بهره می گیرد.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.orgThe camera systems
دوربین نصب شده نزدیک آینه درونی مارکهای جاده را مونیتوری می کنند
و موقعیتشان را با موقعیت کنار جاده و ماشین می سنجد.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
Lane Departure Warning
هنگامی که لاین جاده به صورت غیر عمدی تغییر پیدا کند، با لرزش فرمان
تا زمانیکه راننده دوباره تغییر جهت را اصلاح کند، هشدار میدهد.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
علی ::: شنبه 90/2/17::: ساعت 10:0 عصر

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.orgActive blindspot detection
در قسمت پشت ماشین با کمک سنسور، موقعیت ترافیکی را کنترل و با اخطار مثلث روی آینه بیرونی
و لرزش خفیف فرمان، راننده را از نزدیک شدن ماشین از عقب آگاه می سازد.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.orgActive Cruise Control with Stop & Go function
پس از تنظیم سرعت دلخواه، سرعت ماشین را با خودروی جلویی هماهنگ می کند
و در موقعیت های تصادف هشدار میدهد.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
Adaptive Headlights
جهت چراغ ها را با پیچ جاده هماهنگ می کند تا نور چراغ در جاده بماند. ضمنا نور را با سرعت هماهنگ کرده تا
مثلا هنگام رانندگی در شهر، مانع آزار راننده های روبرویی شده و روشنایی تمرکز بیشتری به روبرو داشته باشد
و هنگام رانندگی با سرعت بالا از نور لامپ زنون کمک می گیرد.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net
BMW Night Vision with pedestrian detection
اشیا تا فاصله 300 متری با کمک این سیستم که از دوربین مادون قرمز استفاده می کند، قابل شناسایی هستند.
بی ام و اولین خودرو دنیاست که قابلیت تشخیص انسان را دارد و هنگام نزدیک شدن به عابرین پیاده چراغ هشدار
اضافی زرد رنگ را در شیشه جلو نمایش می دهد.

گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.orgHead-Up Display
نمایش اطلاعات مهمی مانند سرعت، جهت حرکت و هشدار ها در شیشه جلو و مستقیما در دید راننده که توسط
این پروژکتور انجام می شود و تصویر مجازی دو متر دورتر در انتهای کاپوت دیده میشود تا حواس راننده را پرت نکند.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
BMW narrow pass assistant system
اخطار زمان حرکت در جای کم برای جلوگیری از تصادفات هنگامی که در کوچه های تنگ حرکت می کنید یا
از بین دو ماشین رد می شوید. این سیستم از یک اسکنر لیزری برای اندازه گیری فضای روبرو و 4 سنسور
مافوق صوت برای شناسایی موانع در اطراف بهره می گیرد.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.orgThe camera systems
دوربین نصب شده نزدیک آینه درونی مارکهای جاده را مونیتوری می کنند
و موقعیتشان را با موقعیت کنار جاده و ماشین می سنجد.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
Lane Departure Warning
هنگامی که لاین جاده به صورت غیر عمدی تغییر پیدا کند، با لرزش فرمان
تا زمانیکه راننده دوباره تغییر جهت را اصلاح کند، هشدار میدهد.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
علی ::: شنبه 90/2/17::: ساعت 10:0 عصر

 

99go2gfly1tb7eix0pmg.jpg

برای لاغر شدن ، از بشقاب و رومیزی آبی رنگ استفاده کنید. رنگ آبی اشتها را کم می‌کند .

 

46y2v6wf29i7cqhsso.jpg

اگر کم خواب هستید وسایل اتاق خواب را به رنگ بنفش درآورید یا از چراغ خواب به رنگ بنفش استفاده کنید. رنگ بنفش آرامش دهنده و خواب‌آور است .

 

qhyekj7r8inmi3h1gwf.jpg

اگر از کم خونی رنج می‌برید، میوه‌های قرمز رنگ مانند گیلاس ، توت فرنگی و گوشت قرمز مصرف کنید

 

f2yau9e76tgrznqslozc.jpg

اگر بی‌حال و حوصله هستید، رنگ نارنجی را انتخاب کنید، هنگام استحمام صبحگاهی از حوله و ابزار نارنجی استفاده کنید، رنگ نارنجی. بی‌حالی شما را از بین می‌برد

 

6hf7qgqt2q74pj2lbd.jpg

اگر مشکلی پیش روی شماست، از رنگ نیلی استفاده کنید، رنگ نیلی کمک می‌کند تا بهتر بیندیشید

 

1lx0j2f1tqjr2ylqufko.jpg

اگر مضطرب هستید و فشار عصبی طاقت شما را بریده است، از رنگ سبز استفاده کنید. رنگ سبز آرامبخش است و فشار خون را کاهش می‌دهد .
 

 

917gmngvd7u5jyo8m910.jpg

افراد افسرده لباس زرد رنگ بپوشند. غذاهای زرد بخورند و رنگ زرد را اطراف خود بجویند. رنگ زرد سطح انرژی را بالا برده و مانع افسردگی می‌شود

 

 

 علی ::: دوشنبه 90/2/12::: ساعت 10:0 عصر

7

www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.orgعلی ::: دوشنبه 90/2/12::: ساعت 10:0 عصر

1علی ::: دوشنبه 90/2/12::: ساعت 11:34 صبح

گرمای هوا در پاکستان مردم را به آب تنی در رودخانه ها کشانده است
 
 

 
تظاهرات مردم موافق رییس جمهور هندوراس علیه کودتای ارتش علیه رییس جمهور
 
 

 
شهر لندن زیر آماج رعد و برق
 
 

 
برگزاری مسابقه  کشتی سنتی ترک ها در آلمان . در این نوع کشتی بدن با روغن مخصوصی چرب می شود
 
 

 
مانور هلی کوپترها در روز نیروی هوایی در هندوستان
 
 

 
مامور پلیس مبارزه با مواد مخدر در ایران به همراه سگ " بویاب "
 
 

 
ساختمان 13 طبقه در حال ساختی در شهر شانگهای چین این چنین فروریخته است و امدادگران در حال عملیات امداد و نجات کارگران ساختمانی در داخل بنای در حال احداث هستند
 
 

 
خبر مرگ مایکل جکسون تیتر یک روزنامه ها در کنیا
 
 

 
پرش با موتور " آندره ویلا " موتور سوار معروف نروژی در مسابقات جام " رد بول " در تگزاس آمریکا 
 
 

 
یک کوه یخی در حال ذوب در قطب جنوب . دانشمندان هشدار داده اند با تداوم وضع فعلی افزایش گرمایش جهانی تا پایان سده حاضر اثری از یخ های قطبی نخواهد ماند
 
 

 
فیل های پاندایی (البته از نوع مصنوعی ) در پارکی در تایلند
 
 

 
کارمند موزه ملی بلغارستان مشغول شستشوی مجسمه جوزف استالین دیکتاتور اتحاد جماهیر شوروی سابق است
 
 
 
 

 
بدون شرح!
 
 
 
 

 علی ::: جمعه 88/6/6::: ساعت 2:48 عصر

**زندگی مثل دوچرخه سواری می مونه ..واسه حفظ تعادلت همیشه باید در حرکت باشی ....آلبرت انیشتینعلی
**جرج آلن: اگر کسی را دوست داری، به او بگو. زیرا قلبها معمولاً با کلماتی که ناگفته میمانند، میشکنندعلی
**میان انسان و شرافت رشته باریکی وجود دارد و اسم آن قول است . توماس براس


علی

**همه دوست دارند به بهشت بروند,اما کسی دوست ندارد بمیرد .بهشت رفتن جرأت مردن میخواهد.
**شریف ترین دلها دلی است که اندیشه ی آزار کسان درآن نباشد.
زرتشت
علی

**چارلی چاپلین: خوشبختی فاصله این بدبختی است تا بدبختی دیگر.
 **روزی روزگاری اهالی یه دهکده تصمیم گرفتند تا برای نزول باران دعا کنند, در روز موعود همه مردم برای مراسم دعا در محلی جمع شدند و تنها یک پسر بچه با خودش چتر آورده بود و این یعنی ایمان.
علی

**بدبختی تنها در باغچه ای که خودت کاشته ای می روید.
علی

**وقتی که زندگی برات خیلی سخت شد، یادت باشه که دریای آروم، ناخدای قهرمان نمیسازه.
علی

**ای صمیمى ای دوست
**گاه بیگاه لب پنجره
‎ ‎خاطره ام می آیی. ای قدیمی ای خوب
**تو مرا یاد کنی یا نکنی، من به یادت هستم.
**آرزویم همه
‎ ‎سرسبزی توست.
**دایم از خنده، لبانت لبریز
**دامنت پر گل باد.
------------------------------------------------------------------------
**برگ در انتهای زوال می افتد و میوه در انتهای کمال
**بنگر که تو چگونه می افتی
------------------------------------------------------------------------
**آدم ها را از انچه درباره دیگران می گویند بهتر می توان شناخت تا از انچه درباره انها می گویند.
-----------------------------------------------------------------------
**فریدریش نیچه : "آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم.
--------------------------------------------------------------------------
**چیزی را که دوست داری به دست آور وگر نه مجبوری چیزی را که به دست می آوری دوست داشته باشی.
------------------------------------------------------------------------
**از زندگی هرآنچه لیاقتش را داریم به ما میرسد نه آنچه آرزویش را داریم.
---------------------------------------------------------------------------
**آن چه هستی هدیه خداوند به توست و آن چه می شوی هدیه تو به خداوند.
------------------------------------------------------------------------
**
شکسپیر: همیشه به کسی فکر کن که تو رو دوست دارد، نه کسی که تو دوستش داری **

-----------------------------------------------------------------------------
**اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید. (
کورش کبیر)
------------------------------------------------------------------------
**نویسنده معروفی می گوید: زن مانند کروات است هم زیبایی به مرد می بخشد و هم گلویش را فشار می دهد.
<HR dir=rtl>

**چارلی چاپلین: وقتی زندگی 100 دلیل برای گریه کردن به تو نشان میده تو 1000 دلیل برای خندیدن به اون نشون بده
--------------------------------------------------------------------------------------------------
**موفق کسی است که با آجرهایی که بطرفش پرتاب می شود، یک بنای محکم بسازد.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
**تمدن جدید زن را کمی عاقلتر کرده است، اما به واسطه آزمندی مرد، بر رنج زن افزوده است.

زن دیروز همسری خوشبخت بود اما زن امروز معشوقه ای بی نوا.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
**شکسپیر:عشق مثل آبه، می تونی تو دستات قایمش کنی ولی یه روز دستاتو باز می کنی می بینی همش
چکیده بی اینکه بفهمی دستت پر ازخاطرست.
 
                                                 علی
**زندگی مثل پیاز است که هر برگش را ورق بزنی اشکتو در می یاره.
------------------------------------------------------------------------
**پیچ جاده، آخر راه نیست مگر اینکه تو نپیچی.
--------------------------------------------------------

**انیشتین: اگر انسان ها در طول عمر خویش میزان کارکرد مغزشان یک میلیونیوم معده شان بود اکنون کره زمین تعریف دیگری داشت.
علی

**تا چیزی از دست ندهی چیز دیگری بدست نخواهی آورد این یک هنجارهمیشگی است.
اُرد بزرگ
علی

** نصیحت حضرت مولانا :گشاده دست باش جاری باش کمک کن (مثل رود)
باشفقت و مهربان باش (مثل خورشید)اگر کسی اشتباه کرد آن را بپوشان (مثل شب)

وقتی عصبانی شدی خاموش باش (مثل مرگ)متواضع باش و کبر نداشته باش (مثل خاک)
بخشش و عفو داشته باش (مثل دریا)اگر می خواهی دیگران خوب باشند خودت خوب باش (مثل آیینه)
علی

**چهار چیز است که قابل بازیابی نیست سنگ پس از پرتاب شدن، سخن پس
از گفته شدن، فرصت پس از از دست رفتن، و زمان پس از سپری شدن.
علی

**اختلاف زن و مرد در این است که مردان همیشه آینده را می نگرنند وزنان گذشته را بخاطر می آورند.
- زن مخلوقی است که عمیق تر میبیند و مرد مخلوقی است که دورتر را میبیند.
عالم برای مرد یک قلب است و قلب برای زن عالمی است.

علی ::: جمعه 88/5/9::: ساعت 11:44 صبح

شاید باورش سخت باشد اما این منوی غذایی پرطرفدار در بسیاری از کشورهای جهان از چلوکباب ما هم لذیذتر است و مردم برایش سر و دست میشکنند. هرچند مطمئنیم خیلیها با دیدن لیست حالشان به هم میخورد چه برسد به اینکه...

کرم حشره ویچتی
در استرالیا بیشتر طرفدار دارد و تازه آن خامهای و خوشمزه است.


شفیره کرم ابریشم
آنها که خوردهاند میگویند مزه آن وقتی گرم باشد باور نکردنی است.


کژدم
چینیها کژدم را زنده در آب نگهداری میکنند. سپس دمش را جدا کرده و بقیه را میخورند.


حشره استینک
در اندونزی به خصوص بچههای زیر ?? سال آن را دوست دارند.


سنجاقک
اندونزیاییها آن را در روغن نارگیل سرخ کرده و شبیه آبنبات میخورند.


لارو غذا
در مکزیک آن را با اسپاگتی میخورند.


ملخ
خوردن ملخ در مکزیک رواج دارد. در پخت آن از سیر هم استفاده میشود.


رتیل
به صورت داغ و در کامبوج رواج دارد. مزه آن منحصربهفرد است.


موریانه
اسنک مورچه در اوگاندا طرفداران زیادی دارد.


هزارپای ماپین
در کشور بوتسوانا آنها را از یک طرف فشار داده تا مایع بدنشان خارج شده سپس آب پز میشود


علی ::: جمعه 88/5/9::: ساعت 11:33 صبح

   1   2      >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ

>> بازدیدهای وبلاگ <<
بازدید امروز: 1
بازدید دیروز: 21
کل بازدید :30449

>> درباره خودم <<
رفسنجان 160
علی
رفسنجان شهر طلای سبز

>>لوگوی وبلاگ من<<
رفسنجان 160

>>آرشیو شده ها<<

>>اشتراک در خبرنامه<<
 

>>طراح قالب<<
[Generator] Generator=SWFText [Movie] Width=400 Height=200 Speed=12 ShowBorder=1 ShowMenu=1 CompressMovie=1 [Background] Mode=1 Color=0 StartColor=65280 EndColor=255 Type=0 Rotation=0 Image= Position=0 Quality=80 [BackEffect] UseEffect=1 Effect=Camera Property=<>10#ffffff Alpha=100 [Text] Text=Rafsanjan 160 [TextEffect] UseEffect=1 Effect=Star Emission Property=<>41#ffffff LetterDelay=20 PageDelay=0 SyncLine=0 ReverseLetter=0 [Font] Font=Arial Bold=0 Italic=0 Underline=0 Color=16777215 Alpha=100 Size=30 HAlign=Center HOffset=0 VAlign=Middle VOffset=0 CharSpace=100 LineSpace=100 Rotation=0 [Interaction] StopLoop=0 LoopTime=1 EndNoLeave=0 OnClick=0 ClickURL=http://www.your-domain.com/index.htm ClickTarget= ClickOnText=0 OnEnd=0 EndURL=http://www.your-domain.com/index.htm EndTarget= [Sound] UseSound=1 File=F:\New Folder\[006] 06 06 06 Track.mp3